Naziv operacije: Kongresna dvorana - galerija - ekočebelica
Izvedba operacije:
1. Faza 100%
2. Faza 100%

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Nosilec operacije: Trgotrade d.o.o.

Projektno obdobje: od 01. 10. 2022 do 31. 03. 2023

V operaciji sodelujejo:

Trgotrade d.o.o.

Društvo invalidov Hrastnik

Kulturno rekreacijski center Hrastnik

 • Vrednost operacije: 63.801,73 €
 • Vrednost sofinanciranja: 45.066,51 €

Lastna udeležba:

 • Vrednost sofinanciranja: 18.735,22 €
Opis operacije:

Restavracijo Zasavski Gurman  želimo za lokalne in turistične namene:

 • Nadgraditi Galerijo lokalnih stenskih poslikav in zanimivih razstavnih eksponatov tako, da bomo v bližino stenske poslikave oz. razstavnega eksponata pritrdili ploščico s kratkim besedilom – opisom le teh v slovenskem in angleškem jeziku.
 • Nadgradili ponudbo v restavraciji Zasavski Gurman  z vključevanjem lokalnih ekoloških pridelovalcev hrane, jed  z EKO sestavino na jedilnem listu označili z oznako »EKOČebelica«
 • Dvorano in Zbirko kmečkega orodja želimo nadgraditi in preurediti za potrebe kongresnega turizma, razstav, igranje šaha, pikada in nadgraditi s sodobno Multimedijsko opremo, ki bo namenjena kongresom, simpozijem, delavnicam.
 • Za razstavo v dvorani mladih ustvarjalcev in društvu invalidov bomo uredili svetila in  obešala za slike.
 • Nadgradili bomo zbirko kmečkega orodja, ki jo bomo opremili –  izdelali napise zbirk in opise ter dodali lokalne zgodbe iz preteklosti – predvsem Dola. Zbirka bo na ogled v kongresni dvorani, namenjena obiskovalcem in turistom.
 • Prvo zgibanko – oz. promocijski letak bomo izdali za namen promocije turizma
Cilji operacije:

Dolgoročni cilj operacije:

 • vzpostavitev in izboljšanje turističnih produktov in promocija turističnih dejavnostih, ki temeljijo na lokalnih vsebinah (na lokalnem nivoju bomo vzpostavljali možnosti ponudbe, ki bo omogočala zdravo prehrano)
 • večja prepoznavnost naravnih vrednot, izboljšanje kakovosti življenja
 • krepitev podjetniške aktivnosti (zaposlitev), spodbujanje inovativnosti in kreativnosti (mladi ustvarjalci in ljudje z omejitvami ter starejši nad 65 let kot tudi druge ranljive skupine – ženske na podeželju in urbanih okoljih)
 • povečanje dodane vrednosti lokalnim produktom in storitvam,
 • povečanje in spodbujanje aktivne vključenosti različnih skupin in ranljivih v socialno življenje

Kratkoročni cilj operacije:

 • vzpostavitev novega partnerstva (Društvo invalidov Hrastnik – KRC – MC Hrastnik)
 • izvedba 5-h novih javnih dogodkov na območju Zasavja: Hrastnik (3), Trbovlje (1) in Zagorje ob Savi (1), namenjeni širšemu krogu uporabnikov in različnim ranljivim skupinam, s poudarkom na ekološko pridelani hrani
 • nadgradnja dvorane v kongresno dvorano z multimedijsko opremo in dodano vrednostjo lokalnih zanimivosti
Pričakovani rezultati operacije so:
 • povečanje števila gostov in turistov v gostinskem lokalu zaradi dodatne ponudbe EKO pridelane sestavine, uvajanje novih proizvodov in storitev.
 • povečanje gostov na račun opisov stenskih poslikav v galeriji, ki bodo označene z informacijo v slovenskem in tujem jeziku, enako tudi zaradi navedenih opisov zbirke kmečkega orodja z vključenimi lokalnimi zgodbami,
 • povečan promet zaradi ogledov razstav v treh občinah in druženja ljudi z omejitvami ob igranju šaha in pikada,
 • povečanje bo tudi na račun kongresne dvorane, ki bo namenjena kongresnemu turizmu, simpozijem, srečanjem.
 • jedilni list bo izboljšan in preveden v angleški jezik in dostopen tujim turistom,
 • prispevek bo tudi k povečanju prepoznavnosti kraja Dol pri Hrastniku, Hrastnika kot tudi Zasavja,
Aktivnosti operacije:
 • izvedba gradbeno obrtniških del pri prenovi dvorane (svetila in obešala za slikarske razstave, pleskarska dela, zamenjava poškodovanega laminata)
 • nakup zvočne pregrade, nakup projektorja, PC, platno, mize, stoli, prti, nadprti, drobni inventar, drobni material, krožniki, kozarci, delovna obleka
 • Opis kmečkega orodja in zgodbe, opis poslikav, izdelava informativnih ploščic s kratkim opisom in namestitev
 • Oblikovanje dveh različnih zgibank oz. promocijskega gradiva in izdelava
 • Dogovori z ekološkimi ponudniki
 • Ustvarjeno novo delovno mesto (kuhar-natakar)
 • vključevanje ekolološko pridelane hrane v restavracijo
 • Izdelava novega jedilnega lista
 • Izvedba ostalih aktivnosti: razstave ranljivih skupin, delavnica-šah in igranje pikada za starejše nad 65 let, za osebe z omejitvami in za druge ranljive skupine – ženske na podeželju in urbanih okoljih
Viri sofinanciranja: Evropski sklad za razvoj podeželja

Galerija in restavracija

Zasavski Gurman

Planinska cesta 11, 1431 Dol pri Hrastniku, Slovenija

Pokličite na 03/56-42-707, e-mail: zas.gurman@gmail.com

Obratovalni čas:

PON-PET

10.00 – 21.00
SOBOTA 12.00 – 21.00
NEDELJA 11.00 – 15.00
Translate »